Barnens träd är en förening som grundades år 2010. Föreningen samarbetar med ett flertal skolor, kommuner och företag och målet är att barnens träd ska bli till en lag i Sverige. Man uppmärksammar FN:s barnkonvention och handlingen fungerar som en påminnelse att alla barn har rätt till en värdig uppväxt, ett gott liv och en känsla av trygghet. säkra bilbarnstolar är också viktigt, men det är handlar om något större. Tanken är att varje träd ska planteras av barn. I kampen för barnens rättigheter valde man trädet som symbol och planteringen är en symbolisk handling. Vid alla träd som planteras finns en skylt med en text om barnets rättigheter. En skola kan till exempel vara fadder för ett träd.

Grundaren  av barnens träd hade en svår uppväxt. Hans föräldrar var missbrukare och han blev slagen och inlåst i lägenheten. När han var fyra år fick han komma till ett fosterhem. Han mobbades i skolan och hade ofta svårt att koncentrera sig. När han var tolv år dog hans fostermamma och livet föll samman totalt. Fosterpappan träffade en ny kvinna och de ville inte veta av honom med resultat att han fick flytta till deras uthus och i stort sett klara sig själv. En vanvårdsutredning som pågick mellan 2006-2011 ledde inte till mer än att de 688 personer som ingick i utredningen fick en ursäkt av staten.

Barnens träd har nått första milstolpen

Som vuxen bestämde sig grundaren för att vända alla sina negativa erfarenheterna till något positivt och kreativt. I och med föreningen barnens träd har han funnit sin livsuppgift. Då han 1985 slog världsrekord i handskakningar på T-centralen tändes en gnista i honom och hans liv tog en vändning. Nu reser han runt i Sverige och föreläser om barns rättigheter. Han paddlar, cyklar och springer runt i landet för att fler träd ska planteras av och för barn. Den 19 maj 2015 nåddes den första milstolpen då träd nummer 100 planterades på Ulvsättraskolan i Järfälla i samarbete med Järfälla Rotaryklubb och kommunen.

Barnens träd stödjer barnkonventionen