När det kommer till rättigheter ska alla behandlas lika, oavsett kön, nationalitet eller ålder. Inom FN pratar man om barnens rättigheter, även kallat barnkonventionen, och den antogs 1989. I konventionen definieras alla under 18 års åldern som barn, om landet som barnet bor i myndigförklarar personen i en tidigare ålder är det den åldern som gäller. I konventionen kan man finna olika typer av laglig rätt, bland annat kulturella, politiska, medborgerliga, ekonomiska och sociala. Det kan vara svårt att navigera sig runt bland alla punkter, därför har FN även fastställt fyra grundprinciper som hjälpa till att styra resten av konventionens övriga artiklar.

De fyra grundprinciperna som hittas i FNs barnkonvention är: ””Barnets bästa i främsta rummet””, ””Förbud mot diskriminering””, ””Rätten att få komma till tals”” samt ””Rätten till liv och utveckling””. Konventionen och deras grundprinciper fastställer att 1. Alla barn, utan undantag, har rättigheten att inte bara överleva, men också utvecklas. 2. Att barnets bästa alltid ska tas till hänsyn. 3. Att barnen har rätt att få ta del av sina rättigheter och 4. Att barnen har en rätt till åsikt, att dessa ska komma fram och även respekteras. Man brukar säga att de fyra punkterna tillsammans bildar konventionens syn på barn.

Barnens rättigheter bör prioriteras

Alla har rättigheter men särskilt viktigt är det att barnen rätt skyddas och lyfts fram. Om barnen i samhället känner att deras röster blir hörda och respekterade kan man få en bra grund för ett framtida och bättre samhälle. Vissa punkter i FNs barnkonvention är specifika för barn. Bland dessa finner man bland annat punkten om barnens rätt att ha kontakt med sina föräldrar, rätten till kostnadsfri utbildning och rätten till omvårdnad om barnets har berövats sin familjemiljö. Konventionen listar även tre frivilliga tillägg: bland annat behandlas frågan om barn i väpnade konflikter och barn som exploateras i sexuella syften.

Rättigheter for barn ar viktigt